Orientering

Orientering er en idrett som går ut på at man skal ta seg raskest mulig gjennom en løype i et bestemt terreng ved hjelp av kartkompass og naturobservasjoner.

På kartet er det inntegnet ei løype. Underveis, det vil si mellom start og mål, skal man besøke et antall poster; disse er markert med et postflagg og blir plassert på detaljer i terrenget, som for eksempel en stein, et stup eller et gjerde.

Posten er markert som en sirkel på kartet, sammenbundet av linjer og nummerert i den orden de skal finnes. Sirklene er tegnet omkring detaljen som skal bli funnet, denne detalj er også definert i postbeskrivelsen.

Møt opp og gå/løp sammen eller alene.