Kubb

Kubb er et utendørs spill for to til tolv deltakere. Som banedekke er gress det beste, men også annet underlag kan benyttes.

Spillet består av én konge, ti kubber, seks kastepinner og fire hjørnepinner. Hjørnepinnene viser hvor banen er, og to lag står på hver sin side av banen. 5 kubber plasseres på hver side, med litt avstand fra hverandre, mens kongen plasseres i midten. Spillet går ut på at spillerne etter tur må hive kastepinnene med «underarmskast» og velte de oppstilte kubbene på motsatt side.

Når en spiller velter en kubbe må motstanderen nærmest den veltede kubben hive denne over kongen. Laget som ikke veltet kubben må velte den på nytt før de kan kaste på det andre lagets kubber.

Når alle kubber på en side er felt av et lag, kan dette laget forsøke å velte kongen. Når man skal hive kastepinner på kongen må man hive mellom beina.

Laget som først velter alle kubber på motstandernes side, og kongen, vinner.

Komplette spilleregler