Klatring på bruskasser

Aktiviteten innebærer at en ved hjelp av hender og føtter balanserer på toppen av en bruskasse. Utfordringen blir så å bygge seg et tårn av bruskasser under seg, samtidig som man til en hver tid balanserer på den øverste kassen.

Den som stabler kassene er til en hver tid sikre med tau, som ved i vanlig klatring.