Hesteskokasting

Det blir kasta mot ei jernstikke, diameter 18-21 mm, høgd over bakken 22-30 cm. Området rundt stikka skal vere sand/grus, Vanlegvis står kastarane ved ei kaststikke og kastar mot ei anna, og deretter kastar dei så tilbake. Kvar kastar skal nytte to eller fire sko avhengig av avviklingsmetode (sjå Avviklingsmetodar nedanfor).

Presisjon (4 sko kvar)

Poenggjeving (gjelder ikkje Hesteskogolf)

Rundt stikka:  5 poeng

0-5cm:            3 poeng

5-20cm:          2 poeng

20-50cm         1 poeng

Møt opp og spill med noen venner