Funbattle

Regler

Max 10 spillere pr lag spillende lag

Spille best av 3 omganger

Hvert lag stiller en dommer? Fair Play

Regler: Catch the flag
Lik fordeling av baller ved start
Dersom baller henger fast på vest = treff
Ball må kastes – Kan ikke trykkes fast
Skiold brukes
Vinner er det laget som lykkes å ta flagget evt skyte ut det andre laget.
Ta flagget = ta flagget over hodet uten å bli truffet

Truffet= Ute for resten av omgangen