Parkering

Oppgave for Q-park KOVS

Sette opp sperrebånd der det ikke skal parkeres

Regulere trafikk(slippe gjennom ansatte til ungdom, barneskole og barnhage)

Utstyr

Sperrebånd hentes i sekretariat

Kart parkering