Natursti – lærer

Dette er en individuell aktivitet. Det betyr at elevene vil komme sikkert i puljer.

Oppgave

HO – ordner alt


Rydde inn utstyr etter bruk

Utstyr

HO skaffer ustyrl